חתימה על מסמכי זכויות

זכויות עובדים שכירים

תוכן עניינים

עובדים שכירים רבים בישראל עובדים קשה כל החודש ובסופו כאשר הם מקבלים לידיהם את תלוש השכר הם אינם יודעים לקרוא אותם ואינם יודעים  האם קיבלו את כל הזכויות המגיעות להם מין המעביד.

אם גם אתה עובד שכיר כדאי שתשים לב לכמה מזכויותיך:

*חוק פנסיית חובה – בינואר 2008 נכנס לתוקף חוק פנסיית חובה. 

כל מעסיק חייב להפריש לעובד סכום מינימלי הנגזר משכרו של העובד לטובת ביטוח פנסיוני. העובד זכאי לביטוח פנסיוני לאחר שצבר וותק של 6 חודשי עבודה. עובד שבתחילת עבודתו כבר מבוטח בביטוח פנסיוני על המעביד להפריש לו כספים מין היום הראשון לעבודתו.

*שעות נוספות – חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי אסור להחזיק עובד במקום עבודתו מעל 9 שעות ביום (בשבוע עבודה של 5 ימים).

עובד שעבד בשעות החורגות מהשעות הרגילות יהיה זכאי לפיצוי על החריגה.

עבור 2 שעות החריגה הראשונות יקבל העובד 125% משכרו  הרגיל ועבור כל שעה נוספת מעבר יקבל 150% משכרו הרגיל.

*ימיי מחלה – לפי החוק עובד זכאי לתשלום חלקי עבור 18 ימיי מחלה בשנה, ימיי מחלה ניתן לצבור על פני מספר שנים עד למכסה של 90 יום.

בסיום יחסיי עובד-מעביד, המעביד אינו מחויב בתשלום עבור ימיי מחלה שלא נוצלו.

*דמי הבראה – כל עובד זכאי לתשלום דמי הבראה לאחר שצבר וותק של שנה אחת. דמיי הבראה משולמים אחת לשנה ואינם מותנים בהוכחת יציאה לנופש.

דמיי הבראה ישולמו בהתאם להיקף משרתו של העובד.

*קרן השתלמות – קרן השתלמות היא מעין תוכנית חיסכון לטווח הבינוני (6 שנים). זהו אפיק החיסכון היחיד (שלא לטווח ארוך) שנותר פטור ממס לאחר רפורמת המס בישראל.

זכותו של העובד לקרן השתלמות נקבעת בהסכמים קיבוציים שונים ולא על פי חוק. במקומות עבודה בהם לא קיים הסכם קיבוצי, הפרשת המעביד לקרן השתלמות נתונה למשא ומתן ביו העובד למעביד.

*פיצויי פיטורין – פיצויי פיטורין הם בשווי משכורת חודש עבור כל שנת עבודה של המפוטר. הזכות לפיצויים מגיעה למי שעבד שנה אחת ברציפות.

פיטורין לאחר 11 חודשי עבודה – יראו כאילו נעשו מתוך כוונה להתחמק מתשלום פיצויים, אלא אם המעביד הוכיח אחרת.

*בהריון? מספר דברים שכדאי שתדעי

– החוק אוסר פיטוריי עובדת בהריון לאחר 6 חודשיי וותק בעבודה.

– על המעביד חלה חובה להחזיר את העובדת לעבודתה במשך 60 ימים מתום        חופשת הלידה ואסור לו לפטרה. 

– התפטרות העובדת מעבודתה במשך 9 חודשים מיום הלידה תיחשב כהתפטרות לצורך טיפול בילד ותזכה את העובדת בפיצויי פיטורין.

-עובדת שחזרה לעבודתה לאחר חופשת לידה רשאית להיעדר למשך שעה אחת ביום לתקופה של 4 חודשים כביכול לצורך הנקה.

אפרת סגל

משרד רואי חשבון

השאירו פרטים לייעוץ ללא התחייבות וללא עלות