חשבוניות להוצאות מוכרות

רשימת הוצאות מוכרות לצרכי מס

תוכן עניינים

הכרה בהוצאות של העסק היא מרכיב חיוני בהנהלת החשבונות, מכיוון שהיא מסייעת בהגדרת מידת הרווחיות של העסק במהלך תקופת החשבונאות.

לרשימת ההוצאות המוכרות

מהן הוצאות מוכרות?

ההוצאות הן זרימות מזומנים או נכסים יקרי ערך אחרים מהעסק לאדם, חברה או גוף אחר. מבחינה טכנית, הוצאה היא אירוע בו מיושם נכס או נוצרת התחייבות. מבחינת המשוואה החשבונאית, ההוצאות מצמצמות את ההון העצמי. בהגדרתן הן מהוות ירידה בתועלות הכלכליות על ידי דלדול של נכסים או עליית התחייבויות, המביאה לירידות בהון, למעט אלה הנוגעות לחלוקה למשתתפי ההון.

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה קובע כי הוצאות מוכרות, המכונות גם "הוצאות מותרות בניכוי", הן כל ההוצאות ששימשו את העסק, בין שהוא תאגיד, חברה או עסק עצמאי, לייצור הכנסה. כאשר עורכים לעסק את הדו"ח השנתי, מחסירים את ההוצאות המוכרות מסך ההכנסות של העסק בכדי לחשב את גובה המס שבעליו נדרש לשלם בפועל.

לעסקים שונים עשויות להיות הוצאות מוכרות שונות, ולעתים הוצאה מוכרת של עסק אחד לא תהיה מוכרת לצורכי מס בעסק אחר.

מהי הוצאה מוכרת בחלקה?

תקנות מס הכנסה הגדירו הוצאות מסוימות שלא מוכרות במלואן, גם כשהן מבוצעות לצורכי העסק. להוצאות הנמנות תחת קטגוריה זו מוגדרות הוראות מפורטות באשר לחלק המוכר והלא מוכר לצורכי מס. בין ההוצאות הללו נמנים תשלומי אחזקת רכב, טלפון נייד, נסיעות לחו"ל, כיבוד, אשל ועוד.

מהי הוצאה מעורבת?

הוצאה מעורבת משמשת לצרכים פרטיים ועסקיים. על מנת שהיא תוכר לצורכי מס, נדרש להפריד בין החלק העסקי והפרטי. בהעדר הפרדה זו ההוצאה לא תוכר.

ההבדל בין הוצאות שוטפות והוצאות הוניות

הוצאות שוטפות הן הוצאות שנעשות באופן קבוע בכדי לשמור על תפעול שטף של העסק או שמירה על הקיים. לעומתן, הוצאות הוניות הן הוצאות על רכוש קבוע שנועד לשמש את העסק לכמה שנים, כמו מחשב, רכב, מכונות וכדו'. בהוצאות ההוניות ההכרה במס מתבצעת באמצעות מנגנון פחת, ולכל סוג של הוצאה מוגדר בתקנות המס אחוז פחת מסוים.

מהו ניכוי מס במקור?

הוצאות שהוגדרו בתקנות המס, כמו הוצאות בגין שכירות, מחייבות ניכוי מס במקור. בהעדר אישור ניכוי מס במקור, ההוצאה לא תהיה מוכרת במס.

מתי נדרש להכיר בהוצאות?

כאשר עסק מזהה הוצאה, הוא רושם את הסכום ברשומות הכספיות שלו, וזו מקזזת את ההכנסה שהעסק הרוויח ומשמשת לחישוב רווח העסק.

זה הופך את עיתוי ההוצאות וההכנסות לחשוב מאוד. על ידי שינוי תזמון מועד ההכרה בהוצאות, חברה יכולה באופן מלאכותי לגרום לעסק שלה להיראות רווחי יותר. לכך נקבעו הנחיות ברורות, שנועדו למזער כל שיקול דעת סובייקטיבי בנוגע למועד הכרה בהוצאות. לפיכך, שיטת החשבונאות בה משתמש העסק תלויה במועד שבו ההוצאה מוכרת.

חשבונאות על בסיס מזומנים- אם העסק משתמש בחשבונאות על בסיס מזומנים, הוצאה מוכרת כאשר העסק משלם עבור מוצר או שירות. ככלל, חשבונאות על בסיס מזומנים שמורה לצורכי חשבונאות מס ולא לדוחות כספיים. בשיטת חשבונאות זו גם ההכנסות מוכרות במועד שבו הן מתקבלות.

חשבונאות על בסיס צבירה- על פי שיטת הצבירה, הוצאה אינה מוכרת עד שהיא נוצרת. בשיטת חשבונאות זו ההכנסות לא נרשמות עד שנצברו, וההוצאות אינן נרשמות עד למועד הוצאתן.

רשימת ההוצאות שניתן לדרוש לצורכי מס

 1. הוצאות משרדיות- מכשירי כתיבה, ניירת, הוצאות דואר, דיו למדפסת וכדו'.
 2. מחשבים וציוד נלווה- מחשב ומדפסת נחשבים כהוצאה במשך 3 שנים. אביזרים נלווים למחשב הם בגדר הוצאה שוטפת.
 3. כיבוד במקום העסק- חלב, תה, קפה, משקאות קלים, מים מינרלים וכיבוד קל.
 4. הוצאות אחזקת רכב- רישיון, ביטוחים, תיקונים, חניה, דלק, טסט וכו'. על עלות הרכב מחושב פחת של 15% וכל ההוצאות השוטפות מוכרות לצורכי מס לפחות 45% מסך ההוצאה.
 5. ספרות מקצועית כולל עיתון יומי אחד (בתחום העיסוק בלבד).
 6. הוצאות טלפון ופלאפון, הוצאות אינטרנט.
 7. אגרות ודמי חבר לאיגוד מקצועי.
 8. השתלמויות מקצועיות ונסיעות עסקיות לחו"ל.
 9. שירותים מקצועיים לעסק כגון: רואה חשבון, הנהלת חשבונות והוצאות משפטיות.
 10. הוצאות בגין נסיעות בתחבורה ציבורית.
 11. אחזקת משרד- ניקיון, תיקונים, אנשי מקצוע וטכנאים, חשמל וארנונה.
 12. ביטוח אחריות מקצועית.
 13. עמלות, הוצאות בנק וריבית הקשורים ישירות לעסק.
 14. בגדי עבודה.
 15. שכירות של העסק (רק בצרוף של חשבונית מס).
 16. הפקדות לקרן השתלמות כעצמאי, הפקדות לקופות גמל.
 17. הוצאות ריהוט לעסק בצורת פחת של 6% מעלות הנכס לשנה.
 18. מתנות ללקוחות וספקים, בכפוף לרישום שם המקבל ומהות הקשר עימו.
 19. במקרה והעסק בבית אזי ניתן לדרוש עד 25% מההוצאות הבאות: חשמל, טלפון (אם אין קו נפרד לעסק), אינטרנט, ארנונה, ביטוח תכולת דירה, ריבית משכנתא וועד בית.

 

 

 

 

אפרת סגל

משרד רואי חשבון

השאירו פרטים לייעוץ ללא התחייבות וללא עלות